Ziemas mēneši ir īstais laiks, lai vērtu vaļā rokdarbu vācelīti un to pārcilātu. Aronas pagastā tas tiek veiksmīgi darīts LEADER projekta “Rokdarbu vācelīte” ietvaros, kura mērķis ir esošo zināšanu un aušanas prasmju nostiprināšana un pilnveidošana, jaunu teorētiski praktisko aušanas un balto, krāsaino izšūšanas prasmju apguve, pilnveidojot starppaaudžu sadarbību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Mēs – Barkavas pagastam” jau veiksmīgi realizējusi LEADER projektu “Barkavas radošo aktivitāšu parka izveide” un šobrīd aktīvi apgūst nākamo – “Šūšanas prasmju pilnveidošana Barkavas pagastā”.

Lasīt tālāk ...

Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA, sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību, realizēja projektu “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2202-000015) Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.
Tika rekonstruēta “Dārziņu” māju senā klēts, kurā iekārtoti Broņislavas Martuževas dzejas apcirkņi. Broņislavas Martuževas dzejas klēts iesvētības notika dzejnieces vārda dienā  Broņislavās – 26.08.2018.
Paldies lieliskajai darba komandai – gan tieši iesaistītajiem, gan ikvienam, kurš atbalstīja ar iesaistīšanos, padomu, izpratni! Būvdarbus veica SIA “Kalna nami”, vadītājs Pēteris Igaunis, autoruzraugs Juris Moris, būvuzraugs Gints Stērninieks.
Paldies Lubānas novada pašvaldībai par līdzfinansējumu. Kopā mums izdevās!
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas  – EUR 19999,98. Kopējās projekta izmaksas  – EUR 27 864,67

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Latvijā pašreiz tiek vērtēts LEADER sasniegtais. Pētījumu Zemkopības ministrijas uzdevumā veic Agroresursu un ekonomikas institūts.

Pamatojoties uz institūta atsūtīto excel tabulu, esam sagatavojuši divas anketas - iedzīvotājiem un projekta iesniedzējiem. Iedzīvotājiem - Izvērtē kā sasniegti Lauku attīstības programmas izvirzītie mērķi. Izvērtē LEADER finansējumu ieguldījumu Madonas novada fonda darbības teritorijā. Konstatē LEADER vajadzības. Apskata īstenoto projektu lietderību Jūsu dzīves vietā. Projektu īstenotājiem - izvērtē MKN 590 ietekmi uz projekta sagatavošanu un īstenošanu. Ieguvumus no projekta īstenošanas.

Lūdzam piedalīties aptaujās. Atveriet "Lasīt tālāk".

Lasīt tālāk ...

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo