Nodibinājumam “Fonds SANA MARE” ir jau 10 gadu. Tas dibināts 2010.gada 27.jūlijā ar mērķi veicināt dabas un intelektuālā īpašuma komercializāciju; sniegt finansiālu atbalstu inovatīvo ideju attīstīšanai un veicināt to ieviešanu saimnieciskajā apritē; izdot grāmatas u.c.; rīkot un atbalstīt izstādes, konferences, seminārus, kursus; veikt jaunatnes brīvā laika organizēšanu, atbalstīt kultūras, mākslas pasākumu un festivālu organizēšanu.

Fonds nolēmis pievērsties aktivitāšu attīstīšanai „Pārsteigumkalnā”, sekmējot saimnieciskās un sabiedriskās dzīves aktivitāti Jumurdas pagastā, Ērgļos, Ērgļu un apkārtējos novados. Fonda tuvākais mērķis ir izveidot bāzi tēlotājas un teātra mākslas radošajām nometnēm, izstādēm un izrādēm, tādejādi veicinot mākslas nozaru mijiedarbību un sabiedrības radošumu, tādēļ 2019.gadā iesniegts pieteikums LEADER projektam “Radošā rija “Pārsteigumkalnā””, kas šobrīd tiek realizēts.

Jau 2018.gadā “Pārsteigumkalnā” tika noorganizēti pirmie pasākumi – radošās nometnes, meistarklases jauniešu mākslu sintēzes festivāla “Optižūns” ietvaros.

Šogad radošās nometnes plānotas vides objektu veidošanā un aktiermākslā.

Fonds nodarbojas ar jaunatnes radošo izpausmju atbalstu. Tā mērķis ir uzkrātās zināšanas un pieredzi nodot iespējami plašākai sabiedrībai.

Piedalīties LEADER programmā un iesniegt projektu “Staro Ērgļi” Madonas novada fonda projektu konkursā rosināja iepriekšējā sekmīgi īstenotā projekta „Pasākumu noformējumu un režijas skola” pieredze – lielā sabiedrības interese un ļoti veiksmīgā realizācija, kuras rezultātā izveidots kultūras nama noformējums. Projekts “Staro Ērgļi” tiek īstenots sadarbībā ar Ērgļu Saieta namu, bibliotēku un TLM studiju “Ērgļi”.

Projekta mērķis ir izstrādāt un piedāvāt sabiedrībai bezmaksas zināšanu un prasmju apgūšanu par vides noformēšanas sakopšanas un izdaiļošanas pamatprincipiem gan komerczonās, gan publiskajā zonā, radīt interesentiem izpratni par vides un gaismas objektiem un gaismas reklāmām, veicināt sabiedrības aktivitāti un indivīda iesaistīšanos sabiedriskajos pasākumos, radošo personību sadarbību vienas lietas labā – izstrādājot savu gaismas objektu un saliekot kopā ar citiem, iegūt apjomīgu instalāciju, tā izdaiļojot Ērgļus.

Projekta ietvaros paredzēts apgūt vides objektu, gaismas objektu, gaismas reklāmu un vides reklāmu veidošanas un izvietošanas principus, procesu, materiālus.

.

Māksliniece Ieva Lapiņa aizrautīgi dalās savās zināšanās, stāsta, rāda, ieklausās sarunās.

 

 

Nodarbību dalībnieki no Ērgļiem (īpašs prieks par Ērgļu jauniešiem), Sausnējas, Vestienas, Madonas un Kokneses veido zīmējumus, kuri radošā sintēzē pārtaps gaismas objektos. Lielā atklāšana paredzēta 25.jūlijā Pārsteigumkalnā, Optižūna festivālā. Novembrī gaismas objekti izgaismos Ērgļus pie Saieta nama.

Projekts “Staro Ērgļi” Nr. 20-05-AL23-A019.2206-000008 tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Madonas novada fonda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana Madonas novada fonda teritorijā”. Projekta attiecināmās izmaksas 2000,00 EUR, publiskais finansējums 1800,00 EUR, atbalsta intensitāte – 90%.

 

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}