Noslēgusies 19. LEADER projektu iesniegumu kārta. Lieliskas, interesantas un atbalstāmas idejas, taču, diemžēl, visus projektus nevarējām atbalstīt, jo pietrūka finansējuma.

MNF izsludinātajā 19. kārtā no 16. janvāra līdz 16.februārim iesniegti 34 projekti.

2.2.rīcībā „Sabiedrības īstenotas iniciatīvas” iesniegti 22 projekti. Pieprasītais publiskais finansējums 194 434,35 EUR. Izsludināts 19.kārtā – 140 000 EUR. Pietrūkst 54 434,35 EUR. Esam atbalstījuši 14 projektus. 8 projektiem pietrūka finansējuma.

Esam atbalstījuši vairākus reliģisko organizāciju projektus. Stirnienes Svētā Laura Romas katoļu draudze atjaunos lieveni, lai uzlabotu baznīcas pieejamību. Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu draudze savai baznīcai iegādāsies apskaņošanas sistēmu. Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs, lai sniegtu iespēju un nodrošinātu dienas centru apmeklētājiem kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas un dažādotu pieejamo pakalpojumu klāstu, kopienas centram “Baltā ūdensroze” Madonā iegādāsies stelles un šujmašīnu ar izšūšanas funkciju, bet tā filiālei – dienas aprūpes centram “Eglāji” Lubānā, Indrānu pagastā, – stelles. Vides spēle būs papildinājums brīvā laika pavadīšanas iespējām ārā pamīšus abās vietās.

Dzejniece Broņislava Martuževa (1924 – 2012) ir Latvijas tīrradnis, laikmeta leģenda, iekšējās brīvības un gara spēka simbols. Nacionālās Pretošanās kustības dalībniece, represēta, izsūtīta uz Sibīriju, apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. Viņai izdoti 13 dzejoļu krājumi. Līdz šim īstenotie projekti Dzejas klētī, ko lolo Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA, ir mērķtiecīga gatavošanās dzejnieces 100. dzimšanas dienai 2024.gadā. Vēl jāatjauno saimniecības palīgēka/šķūnis un jāiegādājas dārza soli.

Sportiskām aktivitātēm pievērsušās divas biedrības no Lubānas – “Motoklubs Lubāna”, kas iegādājas pamatlīdzekļus Lubānas mototrases teritorijas uzturēšanai, un biedrība “Disku golfs Lettes”, kas vēlas izveidot disku golfa trases informācijas centru. Arī biedrība “Kontaktligzda” aicina būt aktīviem un iepazīt Lubāna ezeru videi draudzīgā veidā. Biedrības mērķis ir veidot publisku pieeju Lubāna ezerā Ošupes pagasta teritorijā, radot iespēju iepazīt ezera neskarto dabu un putnu daudzveidību dabas liegumā “Lubāna ezera mitrājs”, tāpēc ar MNF atbalstu plānots uzlikt pontonu laipas, iegādāties SUP dēļus un glābšanas vestes.

Noderīgs bērniem un pieaugušajiem būs biedrības “TuTi” Madonā iecerētais projekts, lai sniegtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – attīstošās nodarbības siltajos graudos.

Teritorijas labiekārtošanu iecerējis veikt Madonas Valsts ģimnāzijas attīstības fonds, skolas pagalmā ierīkojot interaktīvās rekreācijas zonu, un biedrība “Liograde”, kas pie Ļaudonas estrādes labiekārtos Sajūtu parku, atjaunojot parka celiņus un iegādājoties dažādas āra spēles, sēžammaisus un šūpuļkrēslus. Lai uzturētu teritoriju Meirānu ciemā, biedrība “Vienā solī” plāno iegādāties zāles pļāvēju. Rīkojot apkārtnes sakopšanas talkas, tiek veicināts brīvprātīgais darbs, piederības sajūta savai apkaimei un uzlabota kopienas vide.

Inovatīvas tehnoloģijas Amatniecības centrā, kur regulāri tiekas amatnieki, mākslinieki un visi, kuri vēlas par tādiem kļūt, ieviesīs vienmēr darbīgā Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība, iegādājoties portatīvo datoru un printeri ar skenēšanas iespējām, izšūšanas mašīnu, šujmašīnu un grafikas presi.

Varakļānieši ir aktīvi ļaudis, tāpēc biedrība “Pieaugušo attīstības projekts” ar LEADER palīdzību pie sevis aicinās Ziemassvētku vecīti un rīkos dažādas aktivitātes un tirdziņus visā Varakļānu novada teritorijā, iegādājoties lielo saliekamo telti, 3 pop up teltis, saliekamos galdus, projektoru, datoru un LED prožektorus, tumbu ar mikrofonu kino vakariem brīvā dabā, piekabi ar tentu, kura gada nogalē pārtaps par Ziemassvētku vecīša biroju, un birojam nepieciešamo aprīkojumu. Savukārt biedrība “Varakļōnīts” par šīm aktivitātēm ziņos vietējā laikrakstā ar tādu pašu nosaukumu, tāpēc nepieciešams dators un printeris. Lai neatpaliktu no aktualitātēm novadā un pasaulē, šīs ierīces un jauniegādāto televizoru izmantos arī pensionāru biedrība.

2.3.rīcībā „Pašvaldību kultūras, sabiedrisko aktivitāšu un sporta infrastruktūras, ar to saistīto teritoriju sakārtošana un kvalitātes nodrošināšana” iesniegti 12 projekti. Pieprasītais publiskais finansējums 362 179,47 EUR. Izsludinātais finansējums rīcībā 19.kārtā – 265 964,10 EUR. Iztrūkums rīcībā 96 215,47 EUR. Viens projekts nav guvis atbalstu, bet vienam piešķirts daļējs finansējums.

Madonas novada pašvaldība ar LEADER atbalstu iecerējusi atjaunot telpas “Kalnagravās”, Vestienas tautas namā, Sauleskalna tautas namā, Mētrienas estrādi, izbūvēt velotrasi Ērgļos, centralizētas apkures sistēmu Pils ielā 4, Cesvainē. Būs aktīvās atpūtas laukumi Ļaudonā un Lubānā, kā arī sporta aktivitātes Barkavā.

Varakļānu novada pašvadība izveidos jauniešu ilgi gaidīto skeitparku un tūrisma informācijas centra atbalsta un grāmatu maiņas punktu.

Ieteikums projektu rakstītājiem. Lūdzu, nāciet uz konsultācijām, uzdodiet jautājumus un KVALITATĪVI sagatavojiet projektus, tā iegūstot maksimāli augstāko iespējamo punktu skaitu. Diemžēl jāteic, ka reizēm lieliska un kopienai vajadzīga ideja “nogrimst”, jo nav veikts MNF gaidītais apraksts. Arī finanšu joslā tikušie projekti bieži vien ir nepietiekami uzrakstīti, nav veiktas cenu aptaujas, nav iesniegti prasītie dokumenti. Pirms projektu iesniegšanas vēlreiz pārlasiet MNF projektu vērtēšanas kritērijus, kodolīgi aprakstiet savu darbību, projekta ideju un sasniedzamos rezultātus.

Lai veicas projektu īstenotājiem!

Atbalstu neguvušās biedrības gaidām nākamajos projektu pieteikumu konkursos!

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
6
7
Datums : Ceturtdiena, 7. Septembris
8
9
10
11
14
Datums : Ceturtdiena, 14. Septembris
15
16
17
18
19
20
23
24
29
30

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}