Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2016.gada 18.aprīļa līdz 18. maijam. Kārtas ietvaros atbalsta lauksaimniecības produktu pārstrādi, ar lauksaimniecību nesaistītu ražošanu un pakalpojumus, tūrisma pakalpojumus. Informatīvie semināri:
31.martā plkst. 10.00 Cesvaines domes ēkas zālē,
4.aprīlī plkst. 10.00 Ērgļu Saieta nama otrā stāva zālē,
6.aprīlī plkst.10.00 Varakļānu kultūras namā,
6.aprīlī, plkst.14.00  Lubānas vēsturiko liecību istabā,
7.aprīlī,plkst. 10.00 Madonas domes ēkas trešā stāva zālē.

Lasīt tālāk ...

Otrdien, 1. martā, Madonas novada bibliotēkā (Saules ielā 12) esošām un topošām nevalstiskajām organizācijām (NVO) būs iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas grāmatvedības, juridiskos un attīstības jautājumos. Konsultācijas sniedz Valmieras novada fonds, organizācija ar plašu NVO un  sabiedriskā labuma organizācijas darbības pieredzi. Pieteikties pa tālruni 20258200.

Lasīt tālāk ...

27.janvārī, stratēģiju vērtēšanas komitejas pirmajā sēdē, MNF prezentē SVVA stratēģiju "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." Pēc komitejas sēdes, saņemot lēmumu, MNF veiks atbilstošos precizējumus un labojumus. Pirmo LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu MNF sludinās ne ātrāk kā martā.  Stratēģija izvērtēšanai iesniegta 2015.gada 4.novembrī.
Stratēģiju vērtēšanas komiteja ir Zemkopības ministrijas izveidota komiteja, tās sastāvā ir 21 balstiesīgs pārstāvis no 18 organizācijām, t.sk. 7 ministrijas, LAD, Pārresoru koordinācijas centrs, Pašvaldību savienība, plānošanas reģioni, divi pārstāvji no lauksaimnieku organizācijām, viens no nevalstiskās organizācijas zivsaimniecības nozarē. Piedalās arī viens "Latvijas lauku foruma" pārstāvis ar novērotāja tiesībām.

Publicējam semināra "LEADER projekti 2015.-2020 periodā", kas notika Ērgļos, Lubānā, Cesvainē, Varakļānos un Madonā, materiālus. Prezentācijā ir precizēti 1.aktivitātē sasniedzamie rezultāti! Materiālā par saistītajiem uzņēmumiem apkopota informācija no regulām un pievienots LAD skaidrojums. Excel tabulā iespējams iepazīties, kā MNF plāno SVVA stratēģijas finansējuma apguvi 2016.-2018.gadā, t.sk. rīcību un projektu finansējums.

Lasīt tālāk ...

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo