Janvārī turpinās semināru „LEADER projekti 2015.-2020. periodā” cikls. Semināros iepazīstamies ar MK noteikumu Nr. 590, 13.10.2015., nosacījumiem LEADER projektiem un MNF stratēģijas Rīcību plānu.
Semināri notiek: 6.janvārī plkst.10.00 Lubānas novada vēsturisko liecību piemiņas istabā, O.Kalpaka ielā 4, 7.janvārī plkst. 10.00 Cesvainē, Pils ielā 1A, domes 2.stāva zālē, 12.janvārī plkst. 10.00 Madonā, Saieta laukumā 1, domes 2.stāva zālē.
Uz semināriem aicināti uzņēmēji, topošie uzņēmēji, biedrības un pašvaldības.
Pilnu SVVA stratēģijas tekstu skatieties zemāk - „SVVA stratēģija iesniegta Lauku atbalsta dienestā”

Madonas novada fonds 2.decembrī dodas uz Ērgļiem, kur Saieta namā plkst 11.00 notiks seminārs "LEADER projekti 2015.-2020. periodā". Semināra ietvaros skaidrosim Ministru kabineta noteikumus Nr. 590, 13.10.2015., kas nosaka kādus projektus, kādās tēmās jaunajā plānošas periodā fiziskas un juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību, biedrības, nodibinājumi, pašvaldības varēs sagatavot un iesniegt MNF izsludinātajās LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās.

Šogad iedzīvotāju gaidītās "Uzņēmēju dienas 2015" Madonā notiks 19.decembrī. Ražotāji vēl var pieteikties dalībai šai izstādē. Zvaniet Madonas pašvaldības uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļai, tālrunis 27843665.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo