Ar lepnumu paziņojam, ka Madonas novada fonda izvirzītais projekts “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” un “Broņislavas Martuževas dzejas klēts teritorijas sakārtošana un pakalpojumu uzlabošana” ieguvis godpilno otro vietu Dižprojektu konkursā.

Katru gadu vietējās rīcības grupas piedalās Dižprojektu konkursā, kuram izvirza projektus, kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.
Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER pieeju. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.PROJEKTU ĪSTENOTĀJS: nodibinājums "Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA", fonda vadītāja – Anna Egliena

VIETA: Dārziņi 1, Indrānu pagasts, Madonas novads

PROJEKTA FINANSĒJUMS: pirmā projekta kopējās izmaksas: 19 999,97 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 17 999,88 EUR; otrā projekta kopējās izmaksas: 13 998,84 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 12 598,94 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: izveidot piemiņas vietu "Broņislavas Martuževas dzejas klēts" un attīstīt vietas potenciālu kvalitatīvām sabiedriskām aktivitātēm, iesaistot novada un plašāka loka iedzīvotājus, radošo industriju pārstāvjus, intelektuālo eliti, skolotājus un skolēnus, dzejas cienītājus un Latvijas likteņa pētniekus.

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Dzejas klēts apcirkņi glabā ne tikai Martuževas, bet caur Martuževu - Latvijas – likteņa liecības 20.gadsimtā, un veicina dzejnieces, viņas dzimtas un likteņa līdzbiedru pamatvērtību uzturēšanu dzīvā kultūrapritē. Projekta ietvaros uzstādīti inovatīvi objekti. Dzejas stropu kārēs ir dzeja, fotogrāfijas, izraksti no dienasgrāmatām. Spoguļvirsmas slēptuvē no ārpuses kā spogulī atainojas apkārtējā pasaule, kura dzejniecei 5 gadus bija neaizsniedzama, savukārt uz iekšsienām, tās izgaismojot ar kabatas lukturīti, aplūkojami fragmenti no tajā laikā rakstītajiem dzejoļiem un no pagrīdes žurnāla "Dzimtene" dzejnieces rokrakstā.

 

 

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo