Madonas novada fonds (MNF) maijā aicina iedzīvotājus uz Kopienu tikšanās pasākumiem, lai izzinātu iedzīvotāju viedokli un plašāku redzējumu par vietas attīstību, kopienu sadarbību, uzņēmējdarbību, zaļo iepirkumu 2023.-2027. gada periodā.

Iegūto informāciju apkoposim un izmantosim LEADER stratēģijas sagatavošanā.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Tieši tādēļ mums ir svarīgs VISU un IKVIENA iedzīvotāja viedoklis, kas veidos nākamo lielo projektu – vietējās attīstības stratēģiju – mērķtiecīgāku un konkrētāku. Stratēģijas finansējums, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros, pamatā saglabās esošos virzienus – uzņēmējdarbība un sabiedriskā labuma projekti. Bet stratēģijas finansējums ir ierobežots, tāpēc katrs viedoklis veido skatījumu, kā Madonas un Varakļānu novadā šo finansējumu apgūsim. Piemēram, izvērtējot iedzīvotāju redzējumu par teritorijas vajadzībām un attīstību, veidosies arī vērtēšanas kritēriji, lai sarindotu projektus pēc to aktualitātes vērtēšanas procesā. Vērtēsim, cik aktuāli ir jautājumi, kas atbalstīti jau no 2007.gada – sabiedriskie centri lauku teritorijās, biedrību veiktais darbs iedzīvotājiem kultūras, sporta, aktīvās atpūtas jomā. Tā ir sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA). Madonas novada fonds, tāpat kā citas vietējās rīcības grupas visā Latvijā, pamatojoties uz iedzīvotāju viedokli, izstrādā SVVA stratēģiju – daudznozaru stratēģisko plānu, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.

Kopienu tikšanās jau ir notikusi Ērgļos,

  KT Ergli

KT Ergli 2

Lubānā,

KT Lubana

KT Lubana 3

Varakļānos

KT Varaklani

KT Varaklani 2

un Cesvainē.

KT Cesvaine

KT Cesvaine 2

Tēmas: sabiedrība, kopienu attīstība, kultūrvides mantojums, uzņēmējdarbība, pašvaldību infrastruktūra uzņēmējdarbībai, sabiedrības riska grupu iekļaušana, publiskais zaļais iepirkums, sadarbības projekti Latvijā un Eiropā.

Uzklausot iedzīvotājus, saprotam, ka ļoti aktuāla ir sabiedrības aktivizēšana, iesaistīšana visos notiekošajos procesos. Jau guvām vairākas vērtīgas idejas tālākajai darbībai. Iedzīvotāji sniedza konkrētus priekšlikumus, kas būtu jāsakārto vai jāattīsta teritorijās. Mēs gribētu saņemt vairāk priekšlikumu no uzņēmējiem, kuri MNF teritorijā ir darbīgi.

Mēs izsakām pateicību par atbalstu Ērgļu apvienības pārvaldes vadītājai Elitai Ūdrei, Ērgļu saieta nama vadītājai Sandrai Avotiņai, Lubānas Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītājai Ilzei Krauklei, Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības vadītājai Ievai Melnei-Mežajevai, Cesvaines Tūrisma centra vadītājai Laurai Smudzei un Madonas novada bibliotēkas direktorei Imeldai Saulītei.

Paldies tiem aktīvajiem, darbīgajiem un ieinteresētajiem iedzīvotājiem, kuri atrada laiku, lai tiktos ar mums un izteiktu savas idejas un savu redzējumu attīstībai!

Paldies par ierosinājumiem Lubānas pensionāru biedrībai “Cerība”!

KT Lubana 2

LEADER stratēģija 2023.-2027. nevar tapt bez JUMS! Lai arī LEADER ir “rāmji”, krāsas un formas veido vietējie iedzīvotāji!

Tikšanās Madonā notiks 26.maijā plkst.10:00 Madonas novada bibliotēkā.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo